Kết nối doanh nhân tập 6/2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kết nối doanh nhân tập 6/2019
  • Mã ISBN: 978-604-68-5250-6
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Trường Sơn Media, 143 đường C12, p.13, q. Tân Bình
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Kết nối doanh nhân tập 6/2019

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: