Kết nối với Thiên đàng 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kết nối với Thiên đàng 6
  • Mã ISBN: 978-604-61-5676-5
  • Tác giả: Xuân Thu
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết: Bà Trần Thị Ngọc Thi, Công ty TNHH DV-TM-SX-In Thiên Ngôn, 134/8 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903383654
  • Nơi in: Cty TNHH DV TMSX In Thiên Ngôn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Kết nối với Thiên đàng 6

Về tác giả: Xuân Thu

Tìm mua sách nếu có bán: