Khai thác giá trị ngôn ngữ và văn hóa của Sử thi Ê ĐÊ -ứng dụng vào giáo dục và đào tạo ở Tây Nguyên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khai thác giá trị ngôn ngữ và văn hóa của Sử thi Ê ĐÊ -ứng dụng vào giáo dục và đào tạo ở Tây Nguyên
  • Mã ISBN: 978-604-9919-26-8
  • Tác giả: Bùi Thị Đào, Đinh Thị Kiều Loan, Đoàn Văn Phúc, Lê Thị Thắm, Nguyễn Minh Hoạt (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Trọng Lượng, Thái Thị Hoài An, Trần Hữu Phước, YTRUALIO
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Tống Thị Thanh Huyền
  • Đối tác liên kết: Tác giả: Khoa Du lịch và Việt Nam học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Nơi in: Cty TNHH in TM &DV Nguyễn Lâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Khai thác giá trị ngôn ngữ và văn hóa của Sử thi Ê ĐÊ -ứng dụng vào giáo dục và đào tạo ở Tây Nguyên

Về tác giả: Bùi Thị Đào, Đinh Thị Kiều Loan, Đoàn Văn Phúc, Lê Thị Thắm, Nguyễn Minh Hoạt (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Trọng Lượng, Thái Thị Hoài An, Trần Hữu Phước, YTRUALIO

Tìm mua sách nếu có bán: