Khám phá bí ẩn thế giới tự nhiên – Dành cho học sinh – Động vật

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khám phá bí ẩn thế giới tự nhiên – Dành cho học sinh – Động vật
  • Mã ISBN: 978-604-78-7094-3
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hương
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH một thành viên TM & DVVH Minh Long -P501B Nhà H2 Văn Chương – Khâm Thiên- Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In Công đoàn VN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Khám phá bí ẩn thế giới tự nhiên – Dành cho học sinh – Động vật

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: