Khám phá tiền kiếp và hậu kiếp – Góc nhìn mới về nhân quả và luân hồi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khám phá tiền kiếp và hậu kiếp – Góc nhìn mới về nhân quả và luân hồi
  • Mã ISBN: 978-604-77-7837-9
  • Tác giả: Bruce Goldberg
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Bích Ngọc
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam – 940 đường 3/2, quận 11, TP. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in – TM Trần Châu PHúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Khám phá tiền kiếp và hậu kiếp – Góc nhìn mới về nhân quả và luân hồi

Về tác giả: Bruce Goldberg

Tìm mua sách nếu có bán: