KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ – (Gây dựng và nâng tầm ảnh hưởng của bản thân trong công việc)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ – (Gây dựng và nâng tầm ảnh hưởng của bản thân trong công việc)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7099-1
  • Tác giả: Ron Price & Stacy Ennis
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Đặng Thị Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, Số 50, Đường 5, An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: Cty CP In&TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/02/2020

Thông tin về sách: KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ – (Gây dựng và nâng tầm ảnh hưởng của bản thân trong công việc)

Về tác giả: Ron Price & Stacy Ennis

Tìm mua sách nếu có bán: