Khát vọng đảo Cát

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khát vọng đảo Cát
  • Mã ISBN: 978-604-83-2751-4
  • Tác giả: Trần Thúy Hoàn
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
  • Đối tác liên kết: Trần Thúy Hoàn. Đ/c: Thị trấn Cát Hải, Hải Phòng
  • Nơi in: Cty CP tin học và công nghệ Hàng Hải
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Khát vọng đảo Cát

Về tác giả: Trần Thúy Hoàn

Tìm mua sách nếu có bán: