Khép mở

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khép mở
  • Mã ISBN: 978-604-9879-45-6
  • Tác giả: Đặng Cương Lăng
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: Liên kết với tác giả| Đc: Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và Bao bì Bình Thuận
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Khép mở

Về tác giả: Đặng Cương Lăng

Tìm mua sách nếu có bán: