Khi mọi điểm tựa đều mất – Happy for no reason; #1 New York Times Bestselling Coauthor of Chicken soup for the Woman’s Soul

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khi mọi điểm tựa đều mất – Happy for no reason; #1 New York Times Bestselling Coauthor of Chicken soup for the Woman’s Soul
  • Mã ISBN: 978-604-58-9999-1
  • Tác giả: Marci Shimoff – Carol Kline
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Liên
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH văn hóa – in – sản xuất – thương mại – dịch vụ liên tường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Khi mọi điểm tựa đều mất – Happy for no reason; #1 New York Times Bestselling Coauthor of Chicken soup for the Woman’s Soul

Về tác giả: Marci Shimoff – Carol Kline

Tìm mua sách nếu có bán: