Khiêu vũ với ngòi bút: Cùng phù thủy quảng cáo hàng đầu nước Mỹ; tạp chí Adweek giới thiệu (có Logo của Wiley) (sách tái bản)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khiêu vũ với ngòi bút: Cùng phù thủy quảng cáo hàng đầu nước Mỹ; tạp chí Adweek giới thiệu (có Logo của Wiley) (sách tái bản)
  • Mã ISBN: 978-604-9912-68-9
  • Tác giả: Joseph Sugarman
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Tôn Nữ Thanh Bình
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà
  • Nơi in: CTCP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/06/2020

Thông tin về sách: Khiêu vũ với ngòi bút: Cùng phù thủy quảng cáo hàng đầu nước Mỹ; tạp chí Adweek giới thiệu (có Logo của Wiley) (sách tái bản)

Về tác giả: Joseph Sugarman

Tìm mua sách nếu có bán: