Khoa học 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khoa học 4
  • Mã ISBN: 978-604-0-18395-8
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bùi Phương Nga (Chủ biên), Lương Việt Thái
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, Km 19, đại lộ Thăng Long, thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/01/2020

Thông tin về sách: Khoa học 4

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bùi Phương Nga (Chủ biên), Lương Việt Thái

Tìm mua sách nếu có bán: