Không có đời bất công, chỉ có mình thụ động

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Không có đời bất công, chỉ có mình thụ động
  • Mã ISBN: 978-604-77-6920-9
  • Tác giả: Vương Thi Vũ
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền Thông Skybooks Việt Nam – Số 83, đường Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: CT Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Không có đời bất công, chỉ có mình thụ động

Về tác giả: Vương Thi Vũ

Tìm mua sách nếu có bán: