Không sao đâu con! Đừng buồn khi bị hiểu nhầm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Không sao đâu con! Đừng buồn khi bị hiểu nhầm
  • Mã ISBN: 978-604-2-18120-4
  • Tác giả: Lời: Shen Nuan; Tranh: Yang Shou Ning
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In&DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Không sao đâu con! Đừng buồn khi bị hiểu nhầm

Về tác giả: Lời: Shen Nuan; Tranh: Yang Shou Ning

Tìm mua sách nếu có bán: