Khu phố cổ Hà Nội – Lịch sử phát triển, giá trị và những biến đổi trong thế kỷ XX (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khu phố cổ Hà Nội – Lịch sử phát triển, giá trị và những biến đổi trong thế kỷ XX (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-962-500-8
  • Tác giả: PGS, TS Bùi Thanh Thủy
  • Nhà xuất bản: Lý luận Chính trị
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Hiền
  • Đối tác liên kết: PGS, TS Bùi Thanh Thủy, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và TM Đông Bắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Khu phố cổ Hà Nội – Lịch sử phát triển, giá trị và những biến đổi trong thế kỷ XX (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: PGS, TS Bùi Thanh Thủy

Tìm mua sách nếu có bán: