Khủng long nhỏ bỏ thói quen xấu – Xin lỗi thôi chưa đủ!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khủng long nhỏ bỏ thói quen xấu – Xin lỗi thôi chưa đủ!
  • Mã ISBN: 978-604-0-21902-2
  • Tác giả: Ltd., Tác giả lời: Manisa Palakawong, Tác giả tranh: Plan For Kids Co.
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Ngô Thị Quý
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã VN – Vinadataxa. Địa chỉ in Số 70/342 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Khủng long nhỏ bỏ thói quen xấu – Xin lỗi thôi chưa đủ!

Về tác giả: Ltd., Tác giả lời: Manisa Palakawong, Tác giả tranh: Plan For Kids Co.

Tìm mua sách nếu có bán: