Khuôn mặt no nê – Những em bé đáng yêu – Ehon – Thực phẩm tâm hồn cho bé

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khuôn mặt no nê – Những em bé đáng yêu – Ehon – Thực phẩm tâm hồn cho bé
  • Mã ISBN: 978-604-9837-01-2
  • Tác giả: Kazuhiko Toyota
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy – HN
  • Nơi in: Cty CP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Khuôn mặt no nê – Những em bé đáng yêu – Ehon – Thực phẩm tâm hồn cho bé

Về tác giả: Kazuhiko Toyota

Tìm mua sách nếu có bán: