Khuyên phóng sanh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Khuyên phóng sanh
  • Mã ISBN: 978-604-61-6322-0
  • Tác giả: Tỳ-kheo-ni Hải Triều Âm
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết: Chùa Dược Sư, thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 0918733741
  • Nơi in: Cty TNHH In TM Trần Châu Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Khuyên phóng sanh

Về tác giả: Tỳ-kheo-ni Hải Triều Âm

Tìm mua sách nếu có bán: