Kĩ năng giao tiếp – Dành cho bé 2-6 tuổi – Lời cảm ơn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kĩ năng giao tiếp – Dành cho bé 2-6 tuổi – Lời cảm ơn
  • Mã ISBN: 978-604-2-16059-9
  • Tác giả: Hiếu Minh – Nguyễn Thanh Hà
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và Vă hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/03/2020

Thông tin về sách: Kĩ năng giao tiếp – Dành cho bé 2-6 tuổi – Lời cảm ơn

Về tác giả: Hiếu Minh – Nguyễn Thanh Hà

Tìm mua sách nếu có bán: