Kĩ thuật 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kĩ thuật 4
  • Mã ISBN: 978-604-0-18400-9
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn Chi (Chủ biên), Nguyễn Huỳnh Liễu, Trần Thị Thu, Vũ Hài
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In SGK tại TP. Hà Nội. Địa chỉ in Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Kĩ thuật 4

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn Chi (Chủ biên), Nguyễn Huỳnh Liễu, Trần Thị Thu, Vũ Hài

Tìm mua sách nếu có bán: