Kĩ thuật trồng rau sạch theo mùa vụ Hè -Thu và Thu- Đông

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kĩ thuật trồng rau sạch theo mùa vụ Hè -Thu và Thu- Đông
  • Mã ISBN: 978-604-56-6087-4
  • Tác giả: PGS. TS Tạ Thu Cúc
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Vũ Thị Phương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội LHPN Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Kĩ thuật trồng rau sạch theo mùa vụ Hè -Thu và Thu- Đông

Về tác giả: PGS. TS Tạ Thu Cúc

Tìm mua sách nếu có bán: