Kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12

Thông tin xuất bản

Thông tin về sách: Kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển Giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2

Tìm mua sách nếu có bán: