Kích thích não bộ cho trẻ bằng tính nhẩm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kích thích não bộ cho trẻ bằng tính nhẩm
  • Mã ISBN: 978-604-65-4410-4
  • Tác giả: Kisou Kubota & Kayoko Kubota
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Phùng Huy Cường
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Thái Hà 53 Phạm Thận Duật, Mai dịch, Cầu Giấy Hà Nội
  • Nơi in: CT cp in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/10/2019

Thông tin về sách: Kích thích não bộ cho trẻ bằng tính nhẩm

Về tác giả: Kisou Kubota & Kayoko Kubota

Tìm mua sách nếu có bán: