Kimini Todoke – Nguyện ước yêu thương Tập 27

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kimini Todoke – Nguyện ước yêu thương Tập 27
  • Mã ISBN: 978-604-2-16768-0
  • Tác giả: Karuho Shiina
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CT TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Kimini Todoke – Nguyện ước yêu thương Tập 27

Về tác giả: Karuho Shiina

Tìm mua sách nếu có bán: