Kinh đại bát niết-bàn (Tập 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kinh đại bát niết-bàn (Tập 1)
  • Mã ISBN: 978-604-61-6511-8
  • Tác giả: Tam tạng pháp sư Đàm-vô-sấm
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Lê Hồng Sơn
  • Đối tác liên kết: Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38340990
  • Nơi in: Cty TNHH VH In SXTMDV Liên Tường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Kinh đại bát niết-bàn (Tập 1)

Về tác giả: Tam tạng pháp sư Đàm-vô-sấm

Tìm mua sách nếu có bán: