Kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện (Diễn nghĩa)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện (Diễn nghĩa)
  • Mã ISBN: 978-604-58-9948-9
  • Tác giả: + Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư PHÁP ĐĂNG + Việt Dịch: Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH + Diễn nghĩa: Tỳ kheo THÍCH TÂM Ý (Pháp hiệu THÍCH LONG ẨN)
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • Đối tác liên kết: Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng – 510 Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện (Diễn nghĩa)

Về tác giả: + Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư PHÁP ĐĂNG + Việt Dịch: Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH + Diễn nghĩa: Tỳ kheo THÍCH TÂM Ý (Pháp hiệu THÍCH LONG ẨN)

Tìm mua sách nếu có bán: