Kinh doanh online (Tít phụ: Xu hướng kiếm tiền thời đại số)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kinh doanh online (Tít phụ: Xu hướng kiếm tiền thời đại số)
  • Mã ISBN: 978-604-9885-24-2
  • Tác giả: Jonathan P. Allen
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Tôn Nữ Thanh Bình; Đồng Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá và Truyền thông 1980 Booksn20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Kinh doanh online (Tít phụ: Xu hướng kiếm tiền thời đại số)

Về tác giả: Jonathan P. Allen

Tìm mua sách nếu có bán: