KINH DOANH THỰC CHIẾN (bí mật kinh doanh từ A – Z)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: KINH DOANH THỰC CHIẾN (bí mật kinh doanh từ A – Z)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6688-8
  • Tác giả: Trần Toản
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sbooks – 133/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. HCM
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: KINH DOANH THỰC CHIẾN (bí mật kinh doanh từ A – Z)

Về tác giả: Trần Toản

Tìm mua sách nếu có bán: