Kinh nghiệm của một triệu phú bất động sản Tổng hợp những bài viết giúp bạn có hàng chục ý tưởng để kinh doanh và đầu tư hiệu quả

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kinh nghiệm của một triệu phú bất động sản Tổng hợp những bài viết giúp bạn có hàng chục ý tưởng để kinh doanh và đầu tư hiệu quả
  • Mã ISBN: 978-604-79-2093-8
  • Tác giả: Phạm Hữu Hùng
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Biên tập viên: Lê Thị Anh Thư
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần Buingroup. ĐC: 222 Phan Văn Hân, F.17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty Mai Thịnh Đức
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Kinh nghiệm của một triệu phú bất động sản Tổng hợp những bài viết giúp bạn có hàng chục ý tưởng để kinh doanh và đầu tư hiệu quả

Về tác giả: Phạm Hữu Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: