Kinh nghiệm luyện thi Vật lý 10

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kinh nghiệm luyện thi Vật lý 10
  • Mã ISBN: 978-604-9878-48-0
  • Tác giả: Chu Văn Biên
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thủy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Chu Văn Biên -371 Lê Lai-Đông Sơn TP. Thanh Hóa
  • Nơi in: Cty TNHH In TM Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Kinh nghiệm luyện thi Vật lý 10

Về tác giả: Chu Văn Biên

Tìm mua sách nếu có bán: