Kinh nghiệm từ nước Nhật – Giúp con tự lập từ 0-6 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kinh nghiệm từ nước Nhật – Giúp con tự lập từ 0-6 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-2-12136-1
  • Tác giả: Masaaki Yatagai
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Lê Thị Mỹ Ái
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/12/2019

Thông tin về sách: Kinh nghiệm từ nước Nhật – Giúp con tự lập từ 0-6 tuổi

Về tác giả: Masaaki Yatagai

Tìm mua sách nếu có bán: