Kinh phổ độ trang nghiêm, kinh pháp hoa, phẩm phổ môn, kinh a di đà, kinh dược sư

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kinh phổ độ trang nghiêm, kinh pháp hoa, phẩm phổ môn, kinh a di đà, kinh dược sư
  • Mã ISBN: 978-604-61-6768-6
  • Tác giả: Hồ Văn Khánh (Pháp danh: Chân Như, Mật pháp danh: Tshering Sangay Dorjet)
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Huệ
  • Đối tác liên kết: Ông Hồ Văn Khánh, 102 ngõ 488 đường Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: 0366305959
  • Nơi in: CTCP in sách Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Kinh phổ độ trang nghiêm, kinh pháp hoa, phẩm phổ môn, kinh a di đà, kinh dược sư

Về tác giả: Hồ Văn Khánh (Pháp danh: Chân Như, Mật pháp danh: Tshering Sangay Dorjet)

Tìm mua sách nếu có bán: