Kinh thánh lời Chúa cho mọi người

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kinh thánh lời Chúa cho mọi người
  • Mã ISBN: 978-604-61-6427-2
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hà
  • Đối tác liên kết: Linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh, Nhóm Phiên dịch các giờ kinh Phụng vụ, 58/1 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38203514
  • Nơi in: Cty CP In&DV Đà Nẵng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/02/2020

Thông tin về sách: Kinh thánh lời Chúa cho mọi người

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: