Kỹ năng đọc sách hiệu quả -(Xác định mục tiêu đọc sách; Tăng khả năng tập trung; Cải thiện kỹ năng ghi nhớ; Tăng cường tư duy logic; Kích thích tư duy sáng tạo; Nâng cao kỹ năng giao tiếp)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ năng đọc sách hiệu quả -(Xác định mục tiêu đọc sách; Tăng khả năng tập trung; Cải thiện kỹ năng ghi nhớ; Tăng cường tư duy logic; Kích thích tư duy sáng tạo; Nâng cao kỹ năng giao tiếp)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7859-1
  • Tác giả: Yuji Akaba (Akaba Yuji)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books – Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, HN
  • Nơi in: Cty TNHH in thương mại Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Kỹ năng đọc sách hiệu quả -(Xác định mục tiêu đọc sách; Tăng khả năng tập trung; Cải thiện kỹ năng ghi nhớ; Tăng cường tư duy logic; Kích thích tư duy sáng tạo; Nâng cao kỹ năng giao tiếp)

Về tác giả: Yuji Akaba (Akaba Yuji)

Tìm mua sách nếu có bán: