Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân trong 30 ngày (Thông tin trên bìa: The 30-Day Money Cleanse)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân trong 30 ngày (Thông tin trên bìa: The 30-Day Money Cleanse)
  • Mã ISBN: 978-604-9885-20-4
  • Tác giả: Ashley Feinstein Gerstley
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá và Truyền thông 1980 Books 20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân trong 30 ngày (Thông tin trên bìa: The 30-Day Money Cleanse)

Về tác giả: Ashley Feinstein Gerstley

Tìm mua sách nếu có bán: