Kỹ năng sinh tồn cho trẻ – tập 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ năng sinh tồn cho trẻ – tập 3
  • Mã ISBN: 978-604-9868-72-6
  • Tác giả: Quỳnh Anh
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty Văn Chương, 119B/68/38 Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Kỹ năng sinh tồn cho trẻ – tập 3

Về tác giả: Quỳnh Anh

Tìm mua sách nếu có bán: