Kỹ năng sống – Những câu chuyện – Thói quen tốt (6-10 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ năng sống – Những câu chuyện – Thói quen tốt (6-10 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-979-283-0
  • Tác giả: Ngô Thị Thúy Hồng
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Ngụy Nguyên Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VNBOOKS, số nhà 864 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Nơi in: in Quang Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Kỹ năng sống – Những câu chuyện – Thói quen tốt (6-10 tuổi)

Về tác giả: Ngô Thị Thúy Hồng

Tìm mua sách nếu có bán: