Kỹ năng trong sinh hoạt – Sẵn sàng tới lớp nào – Ready for class!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ năng trong sinh hoạt – Sẵn sàng tới lớp nào – Ready for class!
  • Mã ISBN: 978-604-9863-69-1
  • Tác giả: Phương Linh, Tú Ngọc, Yên Bình
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh, Số 9, ngõ 34 đường Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty TNHH Thiên Tân Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/10/2019

Thông tin về sách: Kỹ năng trong sinh hoạt – Sẵn sàng tới lớp nào – Ready for class!

Về tác giả: Phương Linh, Tú Ngọc, Yên Bình

Tìm mua sách nếu có bán: