Kỹ năng tư vấn bài bản tỏa sáng sự nghiệp bảo hiểm – Cuốn sách dành cho những ai mong muốn tư vấn tư vấn bảo hiểm trở thành nghề cả đời chứ không chỉ là một việc tạm thời

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ năng tư vấn bài bản tỏa sáng sự nghiệp bảo hiểm – Cuốn sách dành cho những ai mong muốn tư vấn tư vấn bảo hiểm trở thành nghề cả đời chứ không chỉ là một việc tạm thời
  • Mã ISBN: 978-604-88-9440-5
  • Tác giả: Nguyễn Thanh An
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIẾT KẾ Á ÂU – P1303, Tầng 13, Toàn nhà N03, Phố Trần, Qúy Kiên, Cầu giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP đầu tư thiết kế Á Âu
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Kỹ năng tư vấn bài bản tỏa sáng sự nghiệp bảo hiểm – Cuốn sách dành cho những ai mong muốn tư vấn tư vấn bảo hiểm trở thành nghề cả đời chứ không chỉ là một việc tạm thời

Về tác giả: Nguyễn Thanh An

Tìm mua sách nếu có bán: