Kỹ nghệ phần mềm (tái bản lần 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ nghệ phần mềm (tái bản lần 2
  • Mã ISBN: 978-604-80-4587-6
  • Tác giả: TS. Lê Văn Phùng
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Long Biên; Trịnh Thị Thu Châu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Kỹ nghệ phần mềm (tái bản lần 2

Về tác giả: TS. Lê Văn Phùng

Tìm mua sách nếu có bán: