Kỹ thuật màng khái niệm, thiết kế hệ thống và ứng dụng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ thuật màng khái niệm, thiết kế hệ thống và ứng dụng
  • Mã ISBN: 978-604-73-7025-2
  • Tác giả: Mai Hà Thanh Uyên, Mai Thanh Phong (Chủ biên), Mai Xuân Kỳ
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Anh Tuyến
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Bách khoa ĐHQG-HCM, Số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, TPHCM
  • Nơi in: Xưởng in trường Đại học Bách Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Kỹ thuật màng khái niệm, thiết kế hệ thống và ứng dụng

Về tác giả: Mai Hà Thanh Uyên, Mai Thanh Phong (Chủ biên), Mai Xuân Kỳ

Tìm mua sách nếu có bán: