Kỹ thuật số

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ thuật số
  • Mã ISBN: 978-604-73-7139-6
  • Tác giả: Huỳnh Văn Tuấn
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Minh Huệ
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV In Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Kỹ thuật số

Về tác giả: Huỳnh Văn Tuấn

Tìm mua sách nếu có bán: