Kỹ thuật trồng xen và rải vụ sắn tại Đắk Lắk (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỹ thuật trồng xen và rải vụ sắn tại Đắk Lắk (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-946-723-3
  • Tác giả: Đồng chủ biên: TS. Nguyễn Văn Minh và TS. Nguyễn Bạch Mai
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Đỗ Văn Sang
  • Đối tác liên kết: TS. Nguyễn Văn Minh, Dự án Sắn – Trường Đại học Tây Nguyên; địa chỉ: 567 Lê Duẩn, Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
  • Nơi in: Cty TNHH Fennex
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Kỹ thuật trồng xen và rải vụ sắn tại Đắk Lắk (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: Đồng chủ biên: TS. Nguyễn Văn Minh và TS. Nguyễn Bạch Mai

Tìm mua sách nếu có bán: