Ký ức chiến trường

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ký ức chiến trường
  • Mã ISBN: 978-604-51-5948-4
  • Tác giả: Minh Chuyên
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Hùng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Việt Nam_Khu CN Quốc Oai, Km 19, đại lộ Thăng Long, Thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Ký ức chiến trường

Về tác giả: Minh Chuyên

Tìm mua sách nếu có bán: