Kỷ yếu Chào mừng Đại hội Đảng Bộ Trường lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu Chào mừng Đại hội Đảng Bộ Trường lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
  • Mã ISBN: 978-604-9931-66-6
  • Tác giả: Đảng bộ Khối các trường Đại học – Cao đẳng Hà Nội; Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội
  • Biên tập viên: Ngụy Thị Liễu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty in Đường sắt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Kỷ yếu Chào mừng Đại hội Đảng Bộ Trường lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Về tác giả: Đảng bộ Khối các trường Đại học – Cao đẳng Hà Nội; Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi

Tìm mua sách nếu có bán: