Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học và cao đẳng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học và cao đẳng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019
  • Mã ISBN: 978-604-965-264-6
  • Tác giả: Bộ môn Giáo dục thể chất – Trường Đại học Cần Thơ
  • Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
  • Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH Cần Thơ
  • Nơi in: Xưởng in NXB ĐH Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học và cao đẳng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019

Về tác giả: Bộ môn Giáo dục thể chất – Trường Đại học Cần Thơ

Tìm mua sách nếu có bán: