Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo năm 2019 Proceedings of National Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2019 NCMME2019 (TP.Hồ Chí Minh, ngày 18-20 tháng 10 năm 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo năm 2019 Proceedings of National Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2019 NCMME2019 (TP.Hồ Chí Minh, ngày 18-20 tháng 10 năm 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-73-7275-1
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Minh Huệ; Trần Thị Đức Linh
  • Đối tác liên kết: Khoa Cơ khí Trường Đại học Bách khoa ĐHQG-HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
  • Nơi in: Xưởng in trường Đại học Bách Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo năm 2019 Proceedings of National Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2019 NCMME2019 (TP.Hồ Chí Minh, ngày 18-20 tháng 10 năm 2019)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: