Kỷ yếu hội thảo khoa học 50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành tựu và bài học kinh nghiệm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học 50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành tựu và bài học kinh nghiệm
  • Mã ISBN: 978-604-83-2555-8
  • Tác giả: Thành ủy Hải Phòng
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Thành ủy Hải Phòng. nĐ/c: Số 9 Đinh Tiên Hoàng – P.Minh Khai – Hồng Bàng – HP
  • Nơi in: Cty CP in DVTM Bình Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học 50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành tựu và bài học kinh nghiệm

Về tác giả: Thành ủy Hải Phòng

Tìm mua sách nếu có bán: