Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường năm học 2019-2020 Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng sự hội nhập khu vực ASEAN và thế giới của thị trường lao động Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường năm học 2019-2020 Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng sự hội nhập khu vực ASEAN và thế giới của thị trường lao động Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-73-7079-5
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhiều tác giả; Trường Đại học ngoại thương
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Đức Linh
  • Đối tác liên kết: Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM, 15D5, Phường Bình Thạnh, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường năm học 2019-2020 Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng sự hội nhập khu vực ASEAN và thế giới của thị trường lao động Việt Nam

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhiều tác giả; Trường Đại học ngoại thương

Tìm mua sách nếu có bán: