Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kiểm toán trong thời đại công nghệ số

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kiểm toán trong thời đại công nghệ số
  • Mã ISBN: 978-604-79-2232-1
  • Tác giả: Khoa Kế toán – Bộ môn Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Biên tập viên: Đào Thị Hiền
  • Đối tác liên kết: Công ty BK Education. ĐC: 35 Chiến Thắng F.9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty Mai Thịnh Đức
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kiểm toán trong thời đại công nghệ số

Về tác giả: Khoa Kế toán – Bộ môn Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tìm mua sách nếu có bán: