Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Văn học và giới

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Văn học và giới
  • Mã ISBN: 978-604-974-265-1
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Ngô Văn Cường
  • Đối tác liên kết: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 32-34 Lê Lợi, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty CPI và giáo dục Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/12/2019

Thông tin về sách: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Văn học và giới

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: